Facultatea de Automatica si Calculatoare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Catedra de Calculatoare
Curs anul IV C4

INTELIGENTA ARTIFICIALA
Anul universitar 2009-2010

 

Informatii curs

Profesor: Adina Magda Florea                               Asistenti: Serban Radu, Andrei Mogos, Cristian Gratie, Costin Caval
Email: adina{at}cs.pub.ro                                          Email: serbanradu{at}hotmail.com, mogosandrei{at}yahoo.com,
Url: http://aimas.cs.pub.ro/people/adina.florea/                                       cgratie{at}yahoo.com, costin.caval{at}gmail.com

Curs: EC101, miercuri 11-14

Descriere curs
Cursul trateaza aspectele teoretice şi practice ale inteligentei artificiale si are ca scop formarea unei priviri de asamblu asupra disciplinei si a principalelor arii de aplicatie ale acesteia. La sfarsitul cursului, studentii vor intelege principiile de baza ale inteligentei artificiale si abordarile algoritmice asociate, de exemplu cautari informate, teoria jocurilor, modalitati de reprezentare a cunostintelor, si vor avea cunostinte despre aplicatii ale inteligentei artificiale, de exemplu planificarea automata, prelucrarea limbajului natural, demonstrarea teoremelor, invatarea automata, cat si despre modul de implementare a acestor aplicatii in limbaje specifice inteligentei artificiale: Prolog si Scheme.

 

Programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notare
Examen final: 50%

Laborator 40% (20% 3 teme, 20% activitate)

Tema de casa finala 10%

 

Cerinte pentru promovare

Prezenta la laborator: minimum 7 sedinte de laborator (in lipsa a 7 prezente cursul si laboratorul se refac in anul universitar urmator)

Minim 50% din punctajul de parcurs

Activitate si teme de laborator

Rezolvarea temei de casa finale

Parcurgerea materialelor obligatorii

Examen final

Studentul trebuie sa obtina minim jumatate din punctajul examenului final pentru promovare

 

Materiale curs

A. Florea. Slide-uri curs

A. Florea, A. Boangiu. Elemente de Inteligenta Artificiala
A. Florea.
Bazele logice ale Inteligentei Artificiale

A. Florea, S. Radu, A. Mogos. Tehnici de Programare Prolog pentru Inteligenta Artificiala

A. Florea e.a. Programe Lisp pentru Inteligenta Artificiala

 

Bibliografie

S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2002, http://aima.cs.berkeley.edu/


D. Poole, A. Mackworth, R. Goebel. Computational Intelligence – a Logical Approach. Oxford University Press, 1998.

http://www.cs.ubc.ca/~poole/ci.html

 

 

Resurse Web

AAAI Dynamic Library of Introductory Information about Artificial Intelligence

KurzweilAI.net

The Turing Test Page

The World Wide Web Virtual Library: Artificial Intelligence

Trading Agents Competition

Robocup

MONET Network of excellence: IA in industrie

The Loebner Prize in AI

AI Portal

AI the movie: Steven Spielberg's film, A.I., 2001.

 

 

Curs

Laborator

1. Introducere in IA.

2. Strategii de cautare: cautare neinformata si informata

3. Problema satisfacerii restrictiilor, strategii în jocuri.

4. Reprezentarea cunostintelor prin logica simbolică.

5. Demostrarea teoremelor. Limbajul Prolog.

6. Reprezentarea cunostintelor pe bază de reguli.

7. Reprezentarea structurata a cunostinţelor. Ontologii.

8. Rationament incert: probabilitati, modelul euristic, retele bayesiene.

9. Planificare automata liniara si neliniara.

10. Invatare automata prin metode inductive

11. Invatare automata prin metode bazate pe cunostinte.

12. Prelucrarea limbajului natural.

1. Tehnici de programare Prolog
2. Predicate predefinite si noi operatori in Prolog
3. Strategii de cautare neinformate – Prolog

4. Strategii de cautare informate - Prolog
5. Strategii de cautare aplicate in jocuri - Prolog
6. Tehnici de programare Scheme

7. Demonstrarea teoremelor - Scheme

8. Sisteme bazate pe reguli – Scheme

9. Rationament incert - Scheme

10. Retele semantice - Scheme
11.
Planificare automata - Scheme

12. Invatare automata - Scheme