Facultatea de Automatica si Calculatoare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Catedra de Calculatoare
Curs Master, anul VI

Aplicatii Web bazate pe semantica, agenti si servicii
Anul universitar 2008-2009

 

Informatii curs

Profesor: Adina Magda Florea
Email:
adina@cs.pub.ro
Url:
http://turing.cs.pub.ro/~adina

Descriere curs
Cursul prezinta  abordare integrate a metodelor si tehnologiilor moderne de construire a aplicatiilor Web: reprezentare cunostinte, semantica, reprezentarea semanticii pentru Web, agenti si sisteme multi-agent, servicii si servicii semantice.

Continut curs

I. Servicii pe web, web semantic, agenti

 

II. Descriere semantica

1. Web semantic

2. Logici de descriere

3. Ontologii si limbaje de reprezentare a ontologiilor

4. RDF, RDF Schema

5. OWL

6. Constructia si managementul ontologiilor

 

III. Autonomie

1. Agenti si siteme multi-agent

2. Reprezentare si arhitecturi

3. Planificare si coordonare in SMA

4. Comunicare in SMA

5. Negociere

6. Limbaje bazate pe reguli: Jess, SWRL (Semantic Web Rule Language)

7. Limbaje pentru Servicii Web semantice: OWL-S, WSDL-S

 

IV. Dezvoltarea si utilizarea serviciilor

1. Utilizarea serviciilor Web

2. Compunerea si descompunerea serviciilor

3. Modele de coordonare a serviciilor Web

4. Specificarea proceselor de business

5. Standarde pentru procesele de business

 

V. Selectia serviciilor

1. Selectie semantica a serviciilor

2. Selectie sociala a serviciilor: reputatie, recomandari, incredere

 

Slide-uri
Curs1    Curs2   Curs3   Curs4    Curs5   Curs6   Curs7   Curs8   Curs9   Curs10    Curs11_12

Notare
Tema de prezentare        25%

Tema de casa cu subiect comun 20%

Tema de casa la alegere 25%

Examen final          30%

 

Obs: Studentul trebuie sa obtina minim jumatate din punctajul examenului final pentru promovare

 

Legatura la teme

 

Date importante

Inscriere teme de prezentare: 20 octombrie 2008

Predare tema de casa cu subiect comun: 1 decembrie 2008

Inscriere TC la alegere: 3 noiembrie 2008

Predare TC la alegere: in sesiune

Bibliografie

Munindar P. Singh, Michael N. Huhns. Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents, John Wiley and Sons 2004

M. Wooldridge. An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley and Sons, 2002

Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin B. Smith. The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management, John Wiley and Sons 2003

David Chappell, Tyler Jewell. Java Web Services. O’Reilly 2002